195B, Du Gia commune, Yen Minh ward, Hà Giang 310000, Vietnam
Day

Tháng Mười Một 17, 2017