195B, Du Gia commune, Yen Minh ward, Hà Giang 310000, Vietnam

#dugiahomestay medias

#dugiahomestay medias Somewhere in #dugia  Nhà của Khuy aka Du Già Homestay ❤️❤️ —- Hà Giang #dugiahomestay  #travel  #instadaily  #hàgiang  #  10:45am 12/14/2017  4  34 Settling into Du Gia Homestay for the night #vietnam  #hagiangloop  #sweetshirtchad  #dugiahomestay  #ricepaddieseverywhere  10:45am 12/14/2017  0  37 .lên bản gặp trai làng đang ỉ* dốc :)) #dugiahomestay  10:45am 12/14/2017  3  15 Du Già, Việt Nam, April 2017 . . . #hagiang  #vietnam  #hàgiang  #dugia  #dugià  #hagiangloop  #qtmotorbikes  #northernvietnam  #solotrip  #motorcyclediaries  #dugiahomestay  #meatporn  #butcher  #pork  10:45am 12/14/2017  6  16...
Continue Reading